Loon chauffeurs stijgt met 1.1 %

Sinds midden maart zaten de werkgevers- en vakbondsorganisaties rond de tafel om te onderhandelen over een nieuw sectoraal akkoord in het Paritair Comité 140.03. Eergisteren werd er een protocolakkoord afgesloten. Overzicht van de eisen van de werkgeversorganisaties en van de vakbonden Belangrijkste punten

 • de loonmarge van 1,1% wordt integraal toegapast vanaf 1 juni 2017
 • de arbeidstijd wordt niet op jaarbasis berekend
 • de werkgeversbijdrage mbt het aanvullend pensioen bedraagt tot 0,92% vanaf 1 juli 2018, met daarbij 75 euro per kwartaal (80 euro in 2019) als een gegarandeerd minimale werkgeversbijdrage. Dit betekent een toenadering tot het stelsel van het tweede pensioenpijler voor bedienden (PC 226)
 • de flexibiliteit zal ook gelden voor tijdelijke contracten van minstens twee maand. Dit geldt tot 2019. Eind 2018 zal er door de sociale partners een analyse geschieden in welke mate deze toepassing geleid heeft tot het in vast dienstverband komen van de werknemers die met dergelijke contracten van bepaalde duur werden tewerkgesteld.
 • éénmalige indexatie van de premies afscheid en dodelijk ongeval a rato van de gemiste indexen van de voorbije jaren.

Verlengingen CAO’s

 • CAO’s tijdskrediet en landingsbanen
 • CAO tussenkomst rijbewijs
 • CAO verlies medische schifting
 • CAO loon in cash
 • bestaande SWT stelsels
 • CAO vorming (+ aantal dagen ipv %)

Sociale dumping Inzake de strijd tegen sociale dumping komt er een gedragscode naar analogie met de bestaande CAO ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Vorming

 • verlenging van de cao voor 2 jaar
 • omvorming van het percentage naar aantal dagen conform de wetgeving
 • toekennen vergoeding IBO’s aan (nieuw) systeem duaal leren

Nieuwe werkgroepen

 • digitalisering (o.a. digitaal prestatieblad)
 • beleid inzake alcohol en drugs (preventie, sensibilering, informatie en controle)
 • instroom, re-integratie langdurige zieken, burn-out, oudere werknemers, upgrade peterschapsopleiding, gendergelijkheid, werkbaar werk voor jong en oud
 • wegwerken anomalieën bij maaltijdcheques en ecocheques

De vakbonden hebben zich ertoe verbonden geen acties te ondernemen die indruisen tegen de geest en de letter van dit sociaal akkoord.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo