Waarom uw bedrijf valoriseren? [Advertorial]

Wanneer we het hebben over een bedrijf valoriseren, dan denkt men meestal dat het gaat om een vraag in het kader van een bedrijfsoverdracht. Valoriseren kan echter ook een echte bedrijfstool zijn en zou ook wanneer er op korte termijn geen veranderingen op til zijn, gebruikt moeten worden.

In dit artikel analyseren we de verschillende voordelen van een bedrijfsvalorisatie voor een bedrijfsleider.

 

 

Het bedrijf overdragen

Als men denkt aan het valoriseren van een bedrijf, dan komt dit meteen op. Als de bedrijfsleider beslist om zijn bedrijf te verkopen, dan is het valoriseren ervan een van de noodzakelijke basisvoorwaarden voor de onderhandeling met potentiële overnemers. Om te beginnen moeten er twee concepten bekeken worden: de waarde en de prijs. De waarde van een bedrijf is een schatting die op basis van interne en externe elementen op een bepaald ogenblik wordt gemaakt; de prijs daarentegen is het bedrag waarop wordt uitgekomen na onderhandelingen tussen koper en verkoper.

Een bedrijf valoriseren zet de bedrijfsleider in een gunstige positie ingeval er een voorstel tot partnerschap of overname komt. Het is echter ook belangrijk zich te omringen met professionals die gespecialiseerd zijn in bedrijfsoverdrachten. Zo kan gewerkt worden met een erkende evaluatiemethode en krijgt de gemaakte analyse geloofwaardigheid.

Valoriseren om beter te functioneren

De marktwaarde van een bedrijf bepalen levert de aandeelhouders ervan belangrijke informatie op. Dit zorgt er namelijk voor dat ze begrijpen welke factoren de waarde van het bedrijf beïnvloeden, zodat ze die kunnen verbeteren en het bedrijfsbeheer efficiënter kunnen laten verlopen.

De waardebepaling brengt ook de zwakheden van het bedrijf aan het licht en maakt het bijgevolg mogelijk om een strategisch plan van aanpak op te stellen om die bij te sturen. Op basis van deze becijferde analyse is de bedrijfsleider in staat de nodige beslissingen te nemen om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Hij neemt strategische beslissingen en werkt een efficiënt dashboard uit.

Verbeterd stockbeheer, performante software, bijsturing van de managementstijl, betere communicatie met de werknemers of reflectie over de marktpositie, dit zijn allemaal voorbeelden van beslissingen die kunnen voortvloeien uit de analyse na valorisatie en die kansen bieden om het bedrijf beter te laten presteren.

In het kader van een fondsenwerving

Ongeacht of het om een fondsenwerving gaat via bankleningen, externe investeerders of een kapitaalsverhoging, een goede valorisatie plaatst de bedrijfsleider in een gunstige positie om de nodige fondsen te verkrijgen voor de groei van zijn bedrijfsactiviteiten. Vanaf het eerste contact met potentiële investeerders zal de kwestie van de valorisatie een van de grootste knopen in de gesprekken zijn. Een valorisatie als resultaat van een goed en objectief businessplan, dat minutieus is voorbereid, geeft de investeerders veiligheid en zet hen ertoe aan de gewenste fondsen toe te kennen.

De investeerder die wil deelnemen aan het bedrijfskapitaal, zal de waarde van het bedrijf moeten kennen voor hij zijn beslissing neemt. Hij wil eerst de prijs bepalen van de aandelen die hij zal aankopen, zodat hij de potentiële meerwaarde die hij kan realiseren, kan inschatten.

We kunnen dus besluiten dat een valorisatie een essentiële tool is voor aandeelhouders en dit doorheen de hele levensfase van het bedrijf.

Er kan niet alleen mee op een objectieve manier gekeken worden naar de vermogensrechtelijke relatie tussen aandeelhouders, maar ze is ook een bedrijfstool om enerzijds de strategie te bepalen die de bedrijfsleiders zullen volgen om materiële en immateriële structuren binnen het bedrijf te versterken en anderzijds de reactiviteit van het bedrijf te verbeteren met het oog op opportuniteiten die zich kunnen voordoen.

PS: in het Waals Gewest komt een valorisatie van het bedrijf in aanmerking voor chèques-entreprises middels een tussenkomst van 75% in de kosten van de opdracht: https://www.cheques-entreprises.be/cheques/diagnostic-cession-ou-reprise/

 

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo