ITLB

Het Instituut voor Wegtransport en Logistiek België vzw werd in 1966 opgericht op gemeenschappelijk initiatief van de overheid en de privésector. Dat uit zich zowel in de statuten als in de samenstelling van de Raad van Bestuur. Het idee om een onderzoekscentrum voor het goederenvervoer over de weg op te richten, ontstond tegen de achtergrond van een aantal nationale en internationale ontwikkelingen.

Het algemeen opzet van het Instituut zit verweven in zijn maatschappelijk doel : het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van alle studiën en opzoekingen, teneinde het vervoer van goederen over de weg te bevorderen en de overheid bij te staan bij de organisatie en de ontwikkeling van dit vervoer.

Referenties

De leerboeken gebruikt in het kader van de vakopleiding voor ondernemers, de handboeken m.b.t.de ADR-opleidingen voor chauffeurs alsook de specifieke referentiewerken tezake, worden door het ITLB gepubliceerd en ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerden.

Op onze website www.itlb.be vindt u alle mogelijke informatie over onze diensten en aanbiedingen.

Opleiding

In het kader van de reglementering betreffende de toegang tot het beroep van vervoerder van goederen- en personenvervoer over de weg, organiseert het ITLB in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer de examens van vakbekwaamheid voor het goederen- en personenvervoer over de weg, alsook de cursussen ter voorbereiding op deze examens. De cursussen kunnen gevolgd worden door eenieder die betrokken is bij het transportgebeuren en die daarover een uitgebreide kennis wil opdoen.

In het kader van het transport van gevaarlijke goederen geeft het Instituut logistieke ondersteuning aan de overheid bij de organisatie van de verplichte examens voor bestuurders van ADR voertuigen en voor het behalen van het scholingscertificaat van veiligheidsadviseurs.

Studies

Ter ondersteuning van het beleid inzake het transport van goederen over de weg verricht het Instituut studies en geeft het een aantal publicaties uit over de economische en juridische aspecten van de sector. Het bestudeert voortdurend de evoluties van de structuur en de kenmerken van de transportondernemingen. Daarnaast volgt het Instituut de evolutie van de conjunctuur, de kostprijs en de vervoerprijzen. Op juridisch vlak stelt de studiedienst van het Instituut informatie ter beschikking over de regelgeving.

Digitach

Het ITLB is door de Staat gemandateerd om, bij delegatie en onder controle van de FOD Mobiliteit en Vervoer, een openbare opdracht uit te voeren die erin bestaat het systeem voor het beheer en de afgifte van alle digitale tachograafkaarten m.b.t. de digitale tachograaf, te organiseren en uit te baten.

Directeur
Geert Machenil
Tel: 02 234 30 10
info@itlb.be

Voorzitter
Marc Roman

news

meer

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo