ITLB voorspelt kostprijsverhoging van… 13% in 2023

De door het ITLB opgestelde kostprijsprognoses worden gebruikt als basis voor vele tariefonderhandelingen tussen verladers en vervoerders. Op basis van de gegevens waarover het instituut momenteel beschikt, heeft het zojuist ongeziene cijfers gepubliceerd… maar die in de loop van het jaar kunnen worden herzien, afhankelijk van de nieuwe  economische gegevens die de komende maanden beschikbaar zullen zijn.

De methode van het ITLB houdt rekening met een aantal voorspelbare factoren (zoals loonindexering), maar ook met onvoorspelbare factoren, zoals de ontwikkeling van de brandstofprijzen. In dit geval werd tot nu toe het gemiddelde van de laatste vijf jaar als basis gebruikt, maar deze keer baseerde het ITLB zijn berekeningen op de evolutie van de olieprijs per vat, zoals geraamd door het Federaal Planbureau. Met andere vormen van energie wordt nog geen rekening gehouden.

Andere factoren voor de stijging van de kostprijsindexen zijn

  • de nieuwe functieclassificatie, die leidt tot een verhoging van de salarissen en ARAB-vergoedingen en van verblijfskosten met 2,32%;
  • een salarisindexering van 10,33%;
  • een stijging van de aankoopprijs van voertuigen (+25%)
  • een verhoging van de aankoopprijs van andere uitrusting (banden enz.) tot het niveau van het door het Planbureau voorspelde inflatiepercentage, d.w.z. 9,4% voor 2022 en 6,5% voor het jaar 2023
  • een verhoging van de Duitse kilometerheffing in 2023, een verhoging van de tol met 2% in Frankrijk, Italië en Spanje en de indexering van de kilometerheffing in de drie Belgische gewesten;
  • een stijging van de premies voor CMR en autoverzekeringen;
  • een stijging van de “andere directe kosten” die vergelijkbaar is met die van 2022;
  • een raming van de congestiekosten, berekend op basis van het gemiddelde van de laatste 5 jaar.

 

Op basis hiervan schat het ITLB dat de kostprijs van het wegvervoer zal stijgen met 13,28% in het nationale algemene vervoer, 13,11% in de pakketbezorging en tussen 12,19 en 13,41% in het internationale vervoer (afhankelijk van de bestemming).

Vorig jaar om deze tijd voorspelde het ITLB een stijging tussen +5,21% en +6,42%, maar de sterke stijging van de brandstof- en voertuigprijzen veroorzaakte een stijging tussen 12,5% en 14,4% in slechts negen maanden, wat bewijst dat de oefening verre van eenvoudig is voor de ITLB-experts…

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo