Ninatrans: “Transport veiliger en duurzamer maken”

Transporteur van het jaar in 2013, Best European Roadtransport Operator in 2014, Best Innovation in 2015, het behalen van de Lean and Green Star in 2016, …het zijn maar enkele van de awards die Ninatrans wist te verzilveren de afgelopen jaren. De toverdrank hiervoor? Volop inzetten op duurzame transportoplossingen, openstaan voor vernieuwingen en professionalisering.  Op twintig jaar tijd groeide Ninatrans, onder leiding van CEO Benny Smets, zijn zus CFO Nina en schoonbroer COO Bruno Vannerum, uit van een kleine KMO tot een van de meest dynamische en ondernemende bedrijven in België, met een wagenpark dat ondertussen al de kaap van de 150 voertuigen heeft overschreden. “De afgelopen jaren kennen we een gemiddelde groei van om en bij de 15 % per jaar. Groei als dusdanig is geen doel op zich, maar een gevolg van een toenemende vraag, wat dan weer schaalvoordelen met zich meebrengt waardoor we ons nog flexibeler kunnen opstellen” geeft Benny Smets aan. “Een deel van onze groei mogen we gerust toekennen aan het feit dat we permanent zoeken naar manieren om onze organisatie te verbeteren en niet bang zijn om hierbij een pioniersrol op te nemen, wat ook niet ongemerkt voorbij gaat bij onze klanten.” Met de overwinning van ‘Transporteur van het Jaar’ en ‘Best European Road Transport Operator 2014’ werd Ninatrans bevestigd in haar strategische en structurele keuzes die ze de afgelopen jaren had gemaakt. Ontegensprekelijk hebben de titels een boost gegeven aan het bedrijf om te blijven groeien, waarbij er sterk wordt ingezet op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. “De focus van Ninatrans blijft liggen op de verdere uitbouw van de tijdkritische transporten, maar ondertussen hebben we dit uitgebreid met pharma- en koeltransporten. In 2016 hebben we een transporteur uit Mechelen die gespecialiseerd is in het koeltransport overgenomen. Hierdoor kunnen we onze trafieken nog beter op elkaar afstemmen en het aantal lege kilometers verder reduceren. De overname zorgt er tevens voor dat we extra expertise binnenhalen in deze niche waar we reeds kleinschalig in actief waren. Bovendien waren we tot op heden voornamelijk gericht op groei dankzij de uitbouw van onze transporttak, maar door de overname kunnen we nu eveneens logistieke diensten aanbieden.”

Duurzame transportoplossingen

Investeren in technologie, ICT en ecologie zijn vandaag niet meer weg te denken in de zoektocht naar oplossingen om de kosten zo goed mogelijk te beheersen of indien mogelijk zelfs te reduceren. “Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan de beperking van onze ecologische voetafdruk. We zijn dan ook niet bang om te investeren in nieuwigheden die ons hierbij kunnen helpen. Bijna het volledige wagenpark is vervangen door Euro 6 vrachtwagens. In 2015 mochten we de Best Innovation Award in ontvangst nemen om als eerste een LZV combinatie te introduceren op de Vlaamse wegen.” Maar Ninatrans heeft de afgelopen jaren nog heel wat nieuwigheden geïntroduceerd met het oog op de vermindering van haar CO2 uitstoot, als verlengde van het Lean & Green programma. Zo nam het bedrijf in 2014 de eerste teardroptrailer in België in gebruik. Door hun aerodynamische vorm wordt de weerstand en de werveling van de lucht rondom de trailer tot een minimum beperkt. Dat resulteert in een reductie van het verbruik en dus ook van de CO2 uitstoot. Eveneens in 2014 nam Ninatrans de allereerste monofuel LNG vrachtwagen in België in dienst, een grote stap in het verminderen van de uitstoot van CO2 en fijn stof. “De grootste beperking is het beperkt aantal tankplaatsen en het vermogen van de voertuigen. Maar ook hier vermoeden we dat er op korte termijn nog heel wat gaat gebeuren. Het behalen van de Lean and Green STAR in 2016 was de bekroning voor onze continue inzet om onze CO2 uitstoot te laten dalen.” Ninatrans maakt dankbaar gebruik van de LEAN methodologie als standaard om optimalisaties door te voeren in alle lagen van haar organisatie. Dit betekent dat ze zich continu in vraag durven stellen en kijken hoe ze hun organisatie nog beter kunnen uitbouwen en professionaliseren. “De druk op de transporttarieven zal de komende jaren zeker niet verminderen, niettegenstaande de stijgende vraag naar transport. Vandaar ook dat efficiëntie en optimalisatie voor Ninatrans de sleutelwoorden zullen blijven in de toekomst. We blijven openstaan voor opportuniteiten om het bedrijf op een innovatieve manier verder uit te bouwen door te investeren in voertuigen met alternatieve aandrijfsystemen zoals bijvoorbeeld LNG. Naar de overheid toe is er de concrete vraag om de mobiliteit te verbeteren door inperking van de structurele files. Een slimme kilometerheffing voor personenwagens zou hier alvast aan kunnen bijdragen” concludeert Benny Smets.  

“We stellen ons continu in vraag en kijken hoe we onze organisatie nog kunnen professionaliseren.” (Benny Smets)

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo