UPDATE Verkiezingen 2019 : het programma van Vlaams Belang

De redactie van Transportmedia heeft de programma’s doorgenomen van de politieke partijen die aantreden voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei en heeft er de voorstellen uitgehaald die betrekking hebben op het wegtransport. Hierna enkele uittreksels gekozen uit het programma van de Vlaams Belang en de antwoorden van de partij op onze vragen (alle voorstellen staan in schuinschrift).

Mobiliteit bekleedt de 10de positie onder de 13 thema’s behandeld in het programma.

Social Dumping

 • We pleiten ervoor om de bestaande Europese detacheringsrichtlijn en de herziening ervan resoluut te verwerpen en onmiddellijk de bestaande Belgische detacheringswet uit te breiden met sociale bijdragen.
 • Oneerlijke concurrentie door buitenlandse transportfirma’s moet worden bestreden.

Cabotage

Hoe laat u de huidige cabotageregels evolueren?

 • We wensen momenteel in de eerste plaats een voldoende strenge controle op de huidige verstrengde voorwaarden.

Camionnettisering

Breidt u de toegang tot het beroep van wegtransporteur en andere regels uit naar lichte bedrijfsvoertuigen?

 • We zijn voorstander van een verstrenging van de regelgeving met betrekking tot het wegtransport voor derden met lichte bedrijfswagens.

Kilometerheffing

 • We kanten ons ook tegen een kilometerheffing die vooral Vlamingen zal bestraffen die veel gebruik maken van het wegennet omdat ze economisch actief zijn of omdat ze geen vervoersalternatieven hebben. De kilometerheffing is geen oplossing voor de files. De kilometerheffing zal dus neerkomen op een extra belasting voor wagengebruikers, bovenop de belastingen die nu reeds betaald worden.
 • Ook buitenlanders moeten meebetalen aan het onderhoud van ons wegennet door middel van een wegenvignet. Ook Vlamingen moeten een vignet op de ruit kleven, maar het bedrag wordt afgetrokken van de jaarlijkse verkeersbelasting.
 • Buitenlandse bestelwagens die in Vlaanderen leveren in het kader van de e-commerce moeten een voldoende duur wegenvignet betalen om de betreffende firma’s mee te laten betalen voor het gebruik van onze wegen.Maakt u de toepassing van de kilometerheffing voor vrachtwagens eenvoudiger door uniforme tarieven voor het hele land toe te passen?

 • De gewesten moeten eigen tarieven kunnen hanteren, maar het verdient wel aanbeveling dat gewesten afspraken maken om één geïntegreerde rekening aan de bedrijven te bezorgen om de administratieve last te beperken.Sociale lasten

Stelt u de niet-productieve uren vrij van sociale lasten in de transportsector om de loonkloof met de buurlanden te overbruggen?

 • We steunen een vermindering van de sociale lasten voor onze transportsector in het kader van het beschermen van de concurrentiekracht onder welke vorm dan ook.

Professionele diesel

Blijft de professionele diesel behouden?

 • Als het van het Vlaams Belang afhangt wel.

Interfederale visie op mobiliteit

Bent u voorstander van een overkoepelend orgaan om mobiliteit doorheen de drie gewesten te verbeteren?

 • Nee. We willen dat de resterende bevoegdheden inzake mobiliteit worden overgedragen aan de gewesten. Dit zal een coherenter mobiliteitsbeleid in de hand werken. Uiteraard moeten er wel goede afspraken gemaakt worden met de andere gewesten via bilaterale overeenkomsten. 

Parkings

Bouwt u bijkomende beveiligde parkings voor truckchauffeurs?

 • Ja. Ons verkiezingsprogramma luidt: ‘Meer goed uitgeruste en beveiligde snelwegparkings voor vrachtwagens.’

Alternatieve aandrijflijnen

Hoe steunt u investeringen in voertuigen op alternatieve aandrijvingen?

 • Ons programma bepleit een financieel aanmoedigingsbeleid voor investeringen in milieuvriendelijke aandrijvingen.

50 ton

Verhoogt u, in navolging op het Waals Gewest, de maximale toegelaten massa voor vrachtwagens van 44 naar 50 ton?

 • Wij steunen dit. In Nederland geldt al langer 50 ton. Een eenvormig beleid ter zake in de Benelux lijkt opportuun. 

Ecocombis

Laat u LZVs toe op de volledige Brusselse ring?

 • Wij steunen de toegang van LZV’s tot ons wegennet en ook de Brusselse ring. De inzet van LZV’s is positief in het kader van de ecologie en de fileproblematiek.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo