Mobiliteitspakket goedgekeurd: de regels gaan veranderen

Na jaren van uitstel en een chaotisch wetgevingsproces werd het mobiliteitspakket gisteravond eindelijk door het Europees Parlement aangenomen. De belangrijkste regels voor het goederenvervoer zullen worden aangepast met het oog op de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden.

Het nieuwe regelgevingskader voor het wegvervoer zal gebaseerd zijn op vijf pijlers:

  • de detachering van chauffeurs

De nieuwe regels zijn bedoeld om verschillen in nationale benaderingen te voorkomen en een eerlijke beloning voor wegvervoerders te waarborgen. De regels inzake detachering zullen dus voortaan van toepassing zijn op cabotage en internationaal vervoer, met uitzondering van transit, bilateraal vervoer en bilateraal vervoer met twee extra ladingen of lossingen.

  • rij- en rusttijden

De vervoerders moeten hun planning zo organiseren dat de chauffeurs om de drie of vier weken naar huis gaan, afhankelijk van de werktijden. De verplichte normale wekelijkse rusttijd kan niet in de cabine worden genomen. Indien deze rustperiode niet in de woonplaats wordt genomen, moet het bedrijf de verblijfskosten betalen.

  • cabotage

Dit is het punt dat vanuit de Belgische vervoersfederaties het meeste verzet heeft opgeroepen: er wordt een ‘cooling-off’ periode van vier dagen ingevoerd voordat er in hetzelfde land met hetzelfde voertuig andere cabotageoperaties kunnen worden uitgevoerd. Grensoverschrijdingen zullen automatisch door de digitale tachograaf worden geregistreerd (en het is dan ook te verwachten dat er een nieuwe generatie tachografen zal verschijnen).

  • strijd tegen ‘brievenbussen’

Wegvervoersondernemingen zullen moeten aantonen dat zij een aanzienlijk handelsvolume hebben in de lidstaat waar zij zijn geregistreerd. Vrachtwagens moeten om de acht weken terugkeren naar het operationele centrum van het bedrijf.

  • strijd tegen camionnettisering

Lichte bedrijfsvoertuigen van meer dan 2,5 ton die in het internationale goederenvervoer voor rekening van derden worden gebruikt, zijn onderworpen aan rij- en rusttijden en moeten zijn uitgerust met een tachograaf.

Tevredenheid bij de vakbonden

Over het geheel genomen zijn de vakbonden tevreden met de uitkomst van de zaak. Frank Moreels, voorzitter van de ETF (Europese Transportfederatie): “Natuurlijk is dit pakket een compromis dat punten bevat die wij als vakbondsorganisatie absoluut niet willen. Maar als we kijken naar de positieve en negatieve punten, kunnen we concluderen dat dit pakket een belangrijke stap voorwaarts is in de strijd tegen sociale dumping en een eerste stap in de richting van verbetering van de arbeidsomstandigheden van wegvervoerders”.

Halve teleurstelling in België

De Belgische federaties wijzen met name op de nieuwe definitie van cabotage en de invoering van de cooling-off periode , die volgens hen de Belgische vervoerders in een bijzonder nadelige positie zullen brengen. “Aangezien de Belgische vervoerders hoofdzakelijk naar buurlanden rijden, kunnen ze geen ritten op de terugweg oppikken en moeten ze leeg terugrijden. “We hebben ervoor gestreden voor een vrijstelling van afkoelingsperiode indien het voertuig terug naar zijn thuisbasis keert. Helaas vonden we, als België, weinig bijval bij andere landen. Aangezien het Belgisch internationaal vervoer mogelijk is door de cabotage, ga ik ervan uit dat Belgische vervoerders zich nog meer zullen terugplooien op onze eigen interne markt na de invoering van het Mobility Package”, zegt Isabelle De maegt voor Febetra.

TLV betreurt met name dat de grote transitlanden zoals Frankrijk en Duitsland alles in het werk hebben gesteld om te voorkomen dat het Belgische voorstel zou worden gehandhaafd. Wat de UPTR betreft, heeft zij reeds aangekondigd dat zij een beroep zal instellen bij het Europees Hof van Justitie “om de Europese gerechtelijke autoriteiten te wijzen op de onevenredigheid van deze maatregel in verhouding tot het doel ervan”.

De drie federaties zijn echter unaniem voorstander van de eerste stappen in de richting van een efficiëntere strijd tegen oneerlijke concurrentie en tegen vrachtvervoer.

Volgende stappen

De nieuwe regels zullen in werking treden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU in de komende weken. Er moet echter worden voorzien in een uitvoeringstermijn van 20 dagen voor de regels inzake rusttijden en 18 maanden voor de regels inzake terbeschikkingstelling en de regels inzake de terugkeer van vrachtwagens en andere wijzigingen van de toegang tot de markt. De specifieke regels die gelden voor bestelwagens worden 21 maanden na publicatie van kracht.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo