Fiscaliteit bedrijfswagens 2022: geen paniek

Op het vlak van autofiscaliteit worden er veranderingen verwacht tussen 2022 en 2031. Het gaat daarbij over de aftrekbaarheid van kosten en de CO2-bijdrage. Maar moeten we ons ook op het vlak van bedrijfswagens aan grote veranderingen verwachten? We proberen in dit artikel de zaken op een rijtje te zetten met een specialist ter zake van Athlon Belgium.

U weet het beslist dat in België niets eenvoudig is en al zeker niet op het vlak van fiscaliteit. Sommige criteria horen tot de federale bevoegdheid. Dat is het geval voor de aftrekbaarheid van kosten, de CO2-bijdrage en de Voordelen Alle Aard (VAA). Voor bedrijfsvoertuigen vallen er op dit niveau echter geen wijzigingen te noteren gezien die niet opgenomen werden in het wetsvoorstel dat op 10 november door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd aangenomen (Staatsblad van 3 december 2021).

Om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen gaat de Belgische fiscus progressief de aantrekkelijkheid van bedrijfsvoertuigen met een thermische krachtbron afbouwen, met inbegrip van plug-in hybrides. Tegelijkertijd zullen ‘zero emissie’ voertuigen hun maximale fiscale voordelen behouden tot eind 2026. Daarna zal ook hier de aftrekbaarheid progressief dalen. Maar dat geldt voor personenwagens. Steve Somers, specialist lichte bedrijfsvoertuigen bij Athlon Belgium voegt daar evenwel aan toe: “Ondanks het feit dat er op dit moment geen enkele wijziging op tafel ligt in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfsvoertuigen, verwachten we er ons aan dat het fiscale systeem de tendens bij de personenwagens zal volgen, waarbij elektrische aandrijving aangemoedigd wordt. Naar aanleiding daarvan en gezien de uitbreiding en verstrenging van de lage emissiezones, raden we onze klanten aan de eerste stappen te zetten met elektrisch aangedreven lichte bedrijfswagens, vooral voor de middelgrote en grote vloten, die er alle belang bij hebben nu al ervaring op te doen.”

Nieuws in de gewesten

De jaarlijks verkeersbelasting blijft van zijn kant de verantwoordelijkheid van de gewesten. Zo zullen de voertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij de wetgeving volgen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl de voertuigen ingeschreven door een particulier of een onderneming de regionale wetgeving zullen volgen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op dit moment echter geen enkele wijziging voorzien. In Vlaanderen zijn er maatregelen aangekondigd om fraude te bestrijden (privégebruik maar inschrijving op naam van een bedrijf om de taksen te vermijden), maar daar is nog niets concreets van doorgesijpeld. In Wallonië tenslotte, en dat zal u al gemerkt hebben, heeft het fiscaal decreet van de Minister van Budget Jean-Luc Crucke voor een ‘correctere’ taxatie al heel wat stof doen opwaaien. Dat heeft zelfs geleid tot het bijna instorten van de Waalse Regering. Er werd uiteindelijk toch voor gestemd door alle afgevaardigden van de meerderheid tijdens de budgetcommissie van het Waalse Parlement op 10 december jongstleden. Maar wat is daarin nu precies voorzien voor de bedrijfsvoertuigen?

Het einde van ‘oneigenlijk’ gebruik in Wallonië

De Waalse Regering heeft vastgesteld dat bepaalde voertuigen die technisch beantwoorden aan de wettelijke definitie van bestelwagens, in werkelijkheid niet echt gebruikt worden voor het vervoer van goederen, maar voor privédoeleinden of vrijetijd. Wallonië is dus van oordeel dat die voertuigen perfect vergelijkbaar zijn met de fiscale categorie van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen en wil dus een einde maken aan dit stelsel van belasting.

Concreet zullen deze voertuigen onderworpen worden aan een jaarlijkse verkeersbelasting, berekend op basis van het fiscale vermogen van de motor en niet langer het gewicht van het voertuig. Dat geldt ook voor de belasting op de inverkeerstelling (BIV) van het voertuig. Om nog te genieten van een voorkeurstarief zouden de fiscale bestelwagens dus moeten ingeschreven worden op naam van een fysiek persoon die ingeschreven is als zelfstandige of als zelfstandige in bijberoep of op naam van een rechtspersoon. Het voertuig moet bovendien, al is het gedeeltelijk, gebruikt worden voor het uitvoeren van de beroepsactiviteit van de fysiek ingeschreven persoon of voor het realiseren van tenminste één of meerdere doelen van de betrokken rechtspersoon. Nochtans zal dit gebruik in het kader van een reële link niet inhouden dat het bestaan moet bewezen worden van een directe correlatie tussen het gebruik van een fiscale bestelwagen en niet langer het gewicht van het voertuig, maar ook de belasting op in verkeerstelling, en de technische noodzaak om over een dergelijk voertuig te beschikken om zijn activiteiten uit te voeren. U heeft het wellicht al begrepen, voor de beroepsmensen en de bedrijven verandert er op dit moment niets.

Indien deze evoluties zouden zorgen voor een daling van het aantal particuliere kopers (voor wie een bedrijfsvoertuig niet langer fiscaal voordelig is), dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de restwaarde. Daar komen we later zeker nog op terug.

Wie is betrokken bij de Waalse hervorming:

  • De voertuigen van het type “pick-up” waarvan de cabine, zowel een enkele als dubbele cabine, volledig gescheiden is van de laadbak.
  • De bestelwagens met een enkele cabine, waarvan de laadruimte door een tussenwand van tenminste 20 cm hoog gescheiden wordt van de ruimte voor de inzittenden of, bij gebrek daaraan, wanneer de lengte van de laadruimte achter de rugleuning ten minste 50 % bedraagt van de wielbasis en is voorzien van een vaste, horizontale vloer.
  • De bestelwagens met dubbele cabine, waarvan de laadruimte, buiten zijn verhouding van 50 % van de wielbasis, volledig afgesloten is zowel in de hoogte als de breedte van het passagierscompartiment en dat door een vaste, niet te verwijderen en ondeelbare tussenwand.

 

Toepassing vanaf 1 januari 2022

Die verandering in de fiscaliteit binnen het Waalse Gewest zal in voege treden vanaf 1 januari 2022. De wijzigingen zullen dus toegepast worden op alle voertuigen die na die datum door particulieren worden ingeschreven. Nochtans zal voor alle voertuigen waarvan de bestelbon of een gelijkwaardig document werd getekend voor 1 januari 2022, maar waarvan de effectieve levering aan de klant nog niet voor die datum kon plaatsvinden en die dus in dit bijzondere geval zouden ingeschreven worden na de 1ste januari van 2022, de vroegere fiscaliteit van toepassing blijven op het vlak van verkeersbelasting en de belasting op in verkeerstelling.

Vanaf de fiscale in dienstneming van het voertuig in 2022, zullen de eigenaars moeten reageren bij de Waalse Fiscale Administratie door een kopie van de bestelbon voor te leggen die ten laatste getekend is op 31/12/2021 alsook een bewijs van betaling in 2021 en een rekeningnummer. Maar we herhalen dat er voor beroepsmensen geen verandering te noteren valt.

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo