TRUCK & BUSINESS 279 (december 2021)

Pareto, help!

De 80/20 regel wordt toegeschreven aan de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto. Een wet die stelt dat ongeveer 80% van de gevolgen het resultaat zijn van slechts 20% van de oorzaken. Toegepast op projectbeheer betekent dit dat 20% van de inspanningen bijdragen tot 80% van de verwezenlijkingen. In België zijn wij eerder specialisten in het omgekeerde principe: door de staat complexer te maken, zijn wij verplicht 80% inspanningen te leveren om 20% resultaat te behalen. Wat het klimaatbeleid betreft, hebben we gezien tot wat dit leidde tijdens COP26 in Glasgow.

Het wegtransport draagt zijn deel van de verantwoordelijkheid voor de CO₂- uitstoot en is bereid zijn steentje bij te dragen tot het koolstofarm maken van de sector. Maar de verschillende regeringen in dit land maken het hen verdorie niet gemakkelijk. Dit blijkt nog eens bij het lezen van het artikel over Group De Wolf in dit nummer. Het resultaat van al dit uitstel, al deze kleine, zich opstapelende vertragingen, is dat 2021 de beloften op het vlak van elektrische mobiliteit bij lange niet zal hebben waargemaakt. Na vorig jaar alle vrachtwagenmerken te hebben bevraagd, meenden we dat de Belgische markt dit jaar tussen 40 en 60 elektrische vrachtwagens zou opnemen. Een jaar later, ligt het cijfer eerder tussen 4 en 6. Een nul die alle verschil maakt.

Bij onze buren gaat het daarentegen veel sneller. In Nederland rijdt men ‘elektrisch’, een bezoek aan de Solutrans-beurs toonde duidelijk het enthousiasme dat een sterk publiek commitment voor waterstof kan opwekken, en in Duitsland worden de meerkosten voor de aanschaf van een elektrische vrachtwagen tot 80% gedekt… Met een maatregel die zeker niet veel meer dan 20% inspanning vergde.

Alles is echter niet verloren: de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het principe van een verhoogde belastingaftrek invoert voor bedrijven die investeren in koolstofvrije vrachtwagens en in elektrische laadinfrastructuur en tankinfrastructuur voor waterstof. Zal de inspanning van de Gewesten opgewassen zijn tegen de uitdaging?

Claude Yvens,
Hoofdredacteur.

Recente publicaties

LOGISTICS IN BELGIUM (juni 2022)

Logistics in Belgium, anno 2022 Wat wordt de volgende hotspot? In 2021 werd onze vrijheid opnieuw aan banden gelegd, maar de tweede helft van het jaar werd vooral gekenmerkt door verschillende macro-economische factoren die veel bedrijven ertoe hebben aangezet hun voorraden te vergroten of zelfs speculatieve voorraden aan te leggen. De vraag naar (nieuwe) magazijnruimte […]

LINK2LOGISTICS Management 62 (juni 2022)

Van ‘just-in-time’ tot ‘just-in-case’ Tot voor enkele jaren stond de logistiek in het teken van de globalisering van industrie en handel, samen met de wens om de voorraden zo veel mogelijk te beperken. Als gevolg daarvan zijn de toeleveringsketens langer geworden en zijn ‘just-in-time’-leveringen wijdverbreid geraakt. Beide trends werden nog versterkt door de opkomst van […]

TRUCK & BUSINESS 280 (maart-april 2022)

Met blote handen tegen een bazooka Enkele dagen voor het uitbreken van de verwerpelijke Russische invasie in Oekraïne (in tempore non suspecto, dus), gebruikte ik de uitdrukking ‘de bazooka tevoorschijn halen’ om het Franse steunplan voor de inzet van elektrische vrachtwagens te beschrijven. Wist ik veel dat de uitdrukking in Kiev een veel letterlijker wending […]

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo