[OPINIE] De Belgische monsterfiles, en hoe we ze moeten oplossen

Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs, luidde onlangs de noodklok. Vanwege de monsterfiles op de Belgische snelwegen zijn transportbedrijven genoodzaakt nóg meer vrachtwagens in te zetten. De verplichte rij- en rusttijden maken dat een chauffeur maximaal negen uur per dag onderweg mag zijn. Kon hij in die negen uur voorheen nog aan tien klanten leveren, vanwege de drukte op de weg zijn dat er nu nog slechts acht. De inzet van meer vrachtwagens moet waarmaken dat transportbedrijven toch op tijd kunnen leveren. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is echter: nog meer files. Hoe gaan we dat probleem tegen? Door René de Jong, Sales Director Benelux, TomTom Telematics De TomTom Traffic Index laat zien hoe groot het probleem werkelijk is. In totaal verliezen we maar liefst 49 miljoen uur per jaar als gevolg van files. Dagelijks zijn reizigers in Brussel 42 minuten extra kwijt, in Antwerpen 31 en in Luik 24. België is nu eenmaal een transportland, strategisch gelegen in Noordwest-Europa. Dankzij de Antwerpse haven – en bovendien die van Rotterdam in Nederland – speelt ons land een grote rol in het transport naar de rest van het continent. Nu de economie weer aantrekt, zal ook het transport verder toenemen. Om nog maar te zwijgen over de banengroei, waardoor er meer pendelaars op de weg komen. Nu kan je files natuurlijk zien als iets wat nu eenmaal bij ons dagelijks leven hoort. Maar moeten we daar genoegen mee nemen? De enorme vertragingen hebben zo hun impact op de Belgische economie. De extra reisminuten kosten ons twaalf euro per dag per voertuig in Brussel, negen euro in Antwerpen en zeven euro in Luik. Sleutelrol voor de overheid In Nederland is in de crisistijd flink geïnvesteerd in de infrastructuur, zodat die nu in staat is de economische groei bij te benen. Vanzelfsprekend is een goede, veilige en moderne infrastructuur ook voor ons land van cruciaal belang. En we zien ook dat op dit moment de belangrijkste knelpunten onder handen genomen worden. Maar dat is niet voldoende. Het is bekend dat het oplossen van knelpunten weer nieuwe creëert. Voor de overheid is hier een sleutelrol weggelegd. De invoering van het elektronische tolsysteem voor vrachtwagens dit jaar was een goed begin. Het is nog te vroeg om vast te stellen of dit systeem daadwerkelijk een positief effect heeft op de mobiliteit. Daarvoor is nu eerst een grondige analyse nodig. Daarnaast is het essentieel dat de overheid ook het gebruik van bestelwagens en personenwagens terugdringt. Minister van Mobiliteit Ben Weyts kwam daarvoor dit jaar al met een plan. Als we hen laten betalen, dan kunnen we de verkeersbelasting voor de Vlaming afschaffen en de extra inkomsten gebruiken om te investeren in de weginfrastructuur, zo is zijn redenatie. Niet alleen de overheid, ook innovatieve bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem. Zo werd in Brussel dit jaar de carsharing-markt geopend. Bedrijven als DriveNow en Zipcar konden hierdoor hun diensten ook in onze hoofdstad aanbieden, na bewezen succes in andere Europese steden. Wie een auto nodig heeft, pikt via de app op eender welk moment de dichtstbijzijnde wagen op en laat die na gebruik weer achter waar hij maar wil. Groot voordeel: de auto’s zijn ook toegankelijk voor niet-Brusselaars en pendelaars. Het delen van auto’s is in België een groeiende trend: de website autodelen.net zag een toename van 7.451 gedeelde auto’s in 2012 naar 21.705 auto’s in 2016. Telematica Een andere maatregel tegen de Belgische monsterfiles is telematica. Ook op dit gebied kan het bedrijfsleven een grote rol spelen. Telematica geeft een gedetailleerd inzicht in het gebruik van voertuigen naar tijd en plaats. Met een realtime beeld van de actuele filesituatie – inclusief alternatieve routes, afgesloten wegen en flitsermeldingen – is de weg van A naar B zo snel mogelijk af te leggen. Nu nog zijn het vooral zakelijke gebruikers die profiteren van telematica. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld hun medewerkers via een bonus-malussysteem stimuleren om hun voertuig wel of juist niet te gebruiken, al naargelang de situatie op de weg. Zo is het autogebruik op piekmomenten drastisch te verminderen. En doordat de werknemer zijn tijd efficiënter indeelt, is de werkgever er zelf ook bij gebaat. Professionele en betrouwbare telematicatechniek is beschikbaar en daarmee ligt de weg nu open voor allerlei innovaties om de mobiliteit verder te verbeteren. De groei van de economie zet zich in 2017 onverminderd voort, met een sterke toename van de filedruk als gevolg. Hierdoor zal de discussie over innovatieve maatregelen alleen maar verder aanwakkeren. Organisaties die met dit soort innovaties aan de slag gaan, zijn aantrekkelijke werkgevers die daarvan de vruchten kunnen plukken in een krappere arbeidsmarkt. Aan de overheid om het kader hiervoor te scheppen, zodat het bedrijfsleven hierop kan inspelen en we niet met elkaar blijven stilstaan.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo