Brandbeveiliging: gebruikers kiezen meer actieve beveiliging

“De belangrijkste tendens in de brandbeveiliging van magazijnen is de groeiende invloed van de verzekeringsmaatschappijen. Eigenaars en gebruikers van industriële gebouwen, magazijnen en kantoren investeren steeds méér in passieve en actieve beveiliging,” zegt Dirk Lemaire, projectmanager bij Studiebureau Vangheluwe. Hij beheert bouwprojecten van het concept tot en met de oplevering.

Hij wordt bijgetreden door Sylvia Roels, zaakvoerder van Winlock Systems, een specialist in brandpoorten en brandwerende compartimentering. Zij wijst erop dat sommige gespecialiseerde verzekeraars bijvoorbeeld een zeer uitgebreide dekking aanbieden. Zij stellen dan wel heel hoge eisen op het vlak van brandbeveiliging. “Het gaat dan met name om de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij FM Global. Steeds meer van onze industriële klanten kiezen voor een full insurance policy .”
“Verzekeringsmaatschappijen kijken niet alleen naar de algemene kenmerken van een gebouw, maar stellen hun eisen ook in functie van specifieke karakteristieken van het gebouw en de activiteiten die er zullen plaats vinden. Daarenboven legt FM Global soms het gebruik op van door hen goedgekeurde materialen. Een bekend voorbeeld daarvan is een specifiek type sprinklerkop met een hoger debiet en een bereik tot twee lagen diep in de rekken van het magazijn. Voor de bepaling van dergelijke vereisten voert FM Global zelf technische experimenten uit op producten. Bij hun inschattingen houden ze ook meer rekening met de kost van productieonderbrekingen en de mogelijke schade door de blusacties zelf. Ik moet wel zeggen dat ik het als projectmanager heel nuttig vind om met hun experts samen te werken omdat ze graag hun kennis delen,” zegt Dirk Lemaire.

Wetgeving blijft de basis

Bij het ontwerp van een magazijn blijft de basis de wettelijke bepalingen rond brandbeveiliging. Die staan in de Bijlage 6 van het koninklijk besluit Basisnormen met de voorschriften voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Dirk Lemaire: “Daarin staan een aantal typeoplossingen. Daarmee is het mogelijk om een oplossing te kiezen zonder een volledige berekening te maken. Kan dat niet, dan is het nodig om de brandlast te berekenen per bouwdeel. Op basis daarvan kan men bijvoorbeeld de maximale grootte van elk compartiment berekenen. Een belangrijke factor daarin is de aanwezigheid van sprinklers. Zijn die voorzien, dan kan het compartiment aanzienlijk groter worden. Dat is altijd een afweging in functie van de brandlast, de structuur van het gebouw, maar ook van de omgeving. Niet alle bedrijven hebben grond op overschot die ze kunnen gebruiken voor waterbekkens, tanks en pompstations voor de sprinklers.”
Dergelijke berekeningen hebben ook een weerslag op de structuur van het gebouw zelf. Beton is langer bestand tegen brand en krijgt daarom vaker de voorkeur. “Maar het heeft wel het nadeel dat het minder makkelijk aan te passen valt achteraf. Dan is staal weer beter,” zegt Dirk Lemaire.
Er zijn ook speciale voorzieningen nodig voor technische lokalen – zoals hoogspanningscabines – en de aanwezigheid van gevaarlijke goederen. In dat laatste geval moet het gebouw ook voorzien zijn op de opvang van giftige stoffen bij lekkage en voor het bluswater bij een brand.

Compartimentering

Door muren in het magazijn te voorzien, kan de architect het gebouw in compartimenten opdelen. Op die manier kan een eventuele brand binnen een bepaalde zone blijven. De verbindingen tussen die zones moeten dan wel kunnen worden afgesloten. Sylvia Roels: “Winlock biedt hierin een brede waaier van mogelijkheden. Elk van die producten kan gecombineerd worden met vloeistofbarrières voor bluswateropvang en inbraak- en geluidwerende uitvoeringen. Ontwerpers kunnen ze ook inzetten als functioneel element. Dat blijft voor de klant de belangrijkste insteek. Bij een brand zorgen de poorten voor een sluiting gegarandeerd conform de nieuwe CE-reglementering. Daarbij staat de veiligheid van personen wel altijd voorop.”

blank

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo