Geldigheid rijbewijs, Code 95 en medische schifting met 7 maanden verlengd!

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de geldigheid van het rijbewijs van professionele chauffeurs, de opleidingen voor Code 95 en de medische schifting te verlengen met 7 maanden. De oplossing zal gelden voor documenten waarvan de geldigheid van 5 jaar vervalt tussen 1 september 2020 en 30 april 2021. De Europese Ministerraad en het Europees Parlement ijveren nu voor een snelle goedkeuring van het voorstel, waarbij gemikt wordt op een formele verschijning in het publicatieblad binnen de twee weken.

De beslissing zal een opluchting zijn voor heel wat transportbedrijven die op dit moment verveeld zitten met de situatie waarin een aantal van hun chauffeurs op dit moment niet beschikken over een geldig rijbewijs. Lode Verkinderen, directeur van TLV: “We ontvingen heel wat vragen van transportbedrijven over de geldigheid van rijbewijzen ten gevolge van de situatie, en signalen dat de nood op dat vlak hoog was. We hebben geijverd voor een oplossing, zowel op regionaal niveau als Federaal, en de de grieven van de transporteurs ook bij de Europese Unie aangekaart, wat dus nu tot een oplossing zal leiden. We zijn daar uiteraard bijzonder blij mee.”

Europese verschillen

Tijdens de twee coronalockdowns in ons land werden de rijopleidingen en de opleidingsmodules voor Code 95 in ons land opgeschort, en ook de controle voor de medische schifting kon in veel gevallen niet uitgevoerd worden. Op Belgisch grondgebied toonde de politie zich bij controles begripvol en werden er geen boetes uitgeschreven voor documenten die door de situatie vervallen waren. In het buitenland was de situatie echter onduidelijk, te meer omdat niet in elk Europees land de opleidingen opgeschort werden en er dus niet overal even veel begrip was voor een ongeldig rijbewijs, met mogelijke boetes tot gevolg. Dat is meteen ook de reden waarom een oplossing zo lang op zich liet wachten: sommige landen waren helemaal geen vragende partij.

De Europese oplossing die nu in de maak is, voorziet voor de landen waarin de opleidingen niet opgeschort zijn de mogelijkheid om geen uitstel te verlenen voor chauffeurs afkomstig uit hun land. Daardoor kan er door transportbedrijven in landen waar de opleidingen niet opgeschort zijn geen misbruik gemaakt worden van de situatie. Met de regelgeving krijgen buitenlandse chauffeurs die zich op het grondgebied van die landen begeven, echter wel de garantie dat de geldigheid van hun rijbewijs verlengd wordt. Bovendien geldt de verlenging automatisch en moeten chauffeurs in afwachting niet naar het gemeentehuis voor een nieuw rijbewijs. Daarmee valt voor heel wat transportbedrijven de onzekerheid weg.

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo