Interview Philippe Portier: “De kracht van herhaling”

Na meer dan vier jaar voorzitterschap van Sophie Houtmeyers verwelkomde Logistics in Wallonia Philippe Portier, CEO van multimodale operator Novandi, in die functie. Hij praatte ons bij over zijn rol en de bijzondere accenten die hij wil leggen in de werking van de cluster voor Waalse logistiek. Evenals de boodschappen die hij van plan is te herhalen tot ze goed begrepen zijn.

Logistics Management: Wat is de rol van de voorzitter van Logistics in Wallonia?
Philippe Portier: Het is in de eerste plaats een representatieve rol, maar de voorzitter staat ook aan het hoofd van de Raad van Bestuur. Voor het overige sta ik ten dienste van directeur Bernard Piette en zijn team.

Actievere leden

LM: Wanneer je deze positie inneemt, verandert dan de visie die je hebt op de cluster?
P. Portier: De bestaansreden van Logistics in Wallonia is in de loop der jaren geëvolueerd. We richten ons nu veel meer op innovatie, via een hele reeks projecten die door de leden van de cluster worden ontwikkeld, maar ook via onze deelname aan verschillende onderzoeken. We vragen als organisatie ook meer medewerking van onze leden door het nieuwe dienstenaanbod dat in 2022 werd gelanceerd.

LM: Wat is de eerste beoordeling van deze nieuwe, meer mobiliserende aanpak?
P. Portier: Die is positief. Logistics in Wallonia heeft misschien enkele leden verloren die er alleen bij waren om te netwerken, maar we hebben niet ingeboet qua bijdragen en de activering van de leden levert nu al mooie resultaten op. Het is telkens een overwinning wanneer een bedrijf (en dat zijn er steeds meer) Logistics in Wallonia benadert met een probleem dat opgelost moet worden.

LM: In hoeverre is Logistics in Wallonia nog afhankelijk van overheidssteun?
P. Portier: De Waalse subsidies zijn goed voor ongeveer de helft van het budget. De rest komt van de leden en de activiteiten die door de cluster worden ontwikkeld. Ik denk dat het goed is dat de publieke sector er is om aan te moedigen, maar de expertise zit in de bedrijven.

LM: U heeft het over innovatie, een gebied dat Logistics in Wallonia promoot via zijn Innovation Pitches en goedgekeurde projecten. Hoe zorgt het werken met verschillende bedrijven en onderzoeksinstituten voor vooruitgang?
P. Portier: We gaan vaak sneller wanneer we alleen werken, maar werken we met anderen samen, dan zijn we er zekerder van dat we de juiste richting uitgaan. Bij Novandi wilden we bijvoorbeeld een elektrolyser installeren om waterstof te produceren voor onze scheepsvloot. Dit is essentieel om de koolstofdoelstellingen 2050 te halen. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende Waalse competitiviteitsclusters hebben we Eoly, een bedrijf van de Colruyt-groep, en competente onderzoekscentra ontmoet om het project tot een goed einde te brengen.

De verladers overtuigen

LM: Hoe kijkt u tegen de evolutie van de logistieke sector in Wallonië aan?
P. Portier: Ik ben voorstander van multimodaliteit en ik denk dat de verladers de dingen anders moeten aanpakken. Dit is een boodschap die Logistics in Wallonia reeds uitdraagt, maar de kracht van een les ligt in herhaling. We moeten de boodschap dus blijven herhalen en bedrijven aanmoedigen om partnerschappen aan te gaan. Te vaak vertrouwen de verladers hun stromen toe aan een expediteur, die dikwijls geneigd is om voor de gemakkelijkste wegoplossing te gaan. Zowel in Wallonië als elders is men zich nog te weinig bewust van de voordelen van multimodaliteit. Gelukkig dringt dit bewustzijn nu ook steeds meer tot de raden van bestuur door.

LM: En welke rol kan Logistics in Wallonia vervullen in het versnellen van deze modal shift?
P. Portier: Logistics in Wallonia is zeer goed geplaatst om een faciliterende rol te spelen omdat ze de lokale kennis, de spelers en de expertise bezitten die ze kunnen delen, te beginnen met de audits die ze binnen bedrijven uitvoeren. Dit is trouwens een belangrijk onderdeel van ons nieuwe dienstenaanbod.

LM: Maar is het Waalse ecosysteem klaar om meer multimodale stromen op te vangen?
P. Portier: Ja, want de multimodale terminals zijn niet verzadigd en wanneer dat wel het geval zou zijn, kunnen ze uitbreiden. Kijk naar wat gebeurt in de Trilogiport in Luik, het project dat we in de haven van Pecq op de Schelde realiseren of de projecten in La Louvière. De waterwegen zijn evenmin verzadigd en ik ben blij met de werken die momenteel aan de gang zijn op de Maas, maar ook in Henegouwen. Door de verhoging van vier bruggen over het Albertkanaal zullen bijvoorbeeld vier lagen containers kunnen passeren in plaats van de huidige twee. Het enige knelpunt zijn de sluizen, maar Wallonië investeert in nieuwe digitale tools om de bediening ervan op afstand uit te breiden.
Ik ben wat voorzichtiger wanneer het om de spoorwegen gaat, maar ik denk dat er met Benoit Gilson aan het roer van Infrabel mogelijkheden zijn om bepaalde hulpmiddelen opnieuw in te zetten.

Digitalisering om personeel aan te trekken

Tot slot is het grootste probleem het personeel aan boord. De schipperspopulatie vergrijst snel en we moeten oplossingen vinden om nieuwe mensen voor het beroep aan te trekken. Bediening vanop afstand zou bijvoorbeeld jonge mensen kunnen aantrekken.

LM: 2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar. Indien u één topprioriteit zou moeten kiezen, wat zou dat dan zijn?
P. Portier: Personeel vinden. In de hele logistieke sector dreigen tekorten. Ik denk dat we moeten uitgaan van de behoeften van de bedrijven, deze in kaart brengen, vervolgens definiëren wat de opleidingsbehoeften zijn en tenslotte snel een strategie opzetten om de doelstellingen te bereiken. De tijd dringt…

_

Novandi in ‘t kort

* Specialiteit: multimodaal vervoer
* Terminals in Renory, Trilogiport, Grâce-Hollogne, Charleroi en Avelgem (+ project in Pecq, in partnership met Dufour)
* Eigen vloot van 3 schepen
* Omzet: 47 miljoen EUR
* Personeel: 165
* 130.000 containers / jaar

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo