TLV dient zijn memorandum in voor de verkiezingen van 2024

De beroepsfederatie Transport en Logistiek Vlaanderen heeft vandaag haar memorandum ingediend bij alle politieke partijen met het oog op de Europese, parlementaire en regionale verkiezingen in juni 2024. De drie belangrijkste prioriteiten van dit document zijn groener, vlotter en evenwichtiger transport.

Hoewel de drie transportfederaties nu verenigd zijn in een confederatie, wil TLV duidelijk bepaalde specifieke boodschappen overbrengen aan de politieke partijen en bijvoorbeeld bepaalde ideeën verdedigen die niet gedeeld worden door de andere federaties. Dit is het geval voor het puntenrijbewijs, dat wordt verdedigd door TLV, maar niet door de UPTR van Michael Reul.

Het is natuurlijk onmogelijk om een document van 42 pagina’s in één artikel samen te vatten, dus we zullen ons concentreren op de belangrijkste aandachtspunten.

Groener vervoer

 • nieuwe parkeerplaatsen aanleggen buiten de snelwegen (naar het model van Autohof in Duitsland, dus zonder concessies), met oplaadvoorzieningen voor elektrische vrachtwagens
 • vervoerders een realistisch tijdschema geven voor het weren van voertuigen met verbrandingsmotoren uit het stadsverkeer
 • de tarieven van de kilometerheffing aanpassen ten gunste van de minst vervuilende voertuigen
 • bedrijven ondersteunen bij de aanschaf van emissievrije voertuigen en oplaadinfrastructuur (dit is een van de weinige punten waarop TLV ook een beroep doet op de federale overheid en pleit voor een grotere fiscale aftrekbaarheid)
 • transporteurs subsidiëren die ook gebruik maken van andere vervoerswijzen dan het wegvervoer
 • een extra meter toestaan voor emissievrije vrachtwagens
 • alle voorwaarden scheppen om emissievrije lichte bedrijfsvoertuigen met een MTM van 4,25 ton te laten rijden
 • stimuleren (op regionaal en Europees niveau) van het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals HVO, biomethaan en e-brandstoffen

 

Vlotter transport

 • een meer realistische toepassing van het principe van ‘vrachtroutenetwerk’ om ongecontroleerde verkeersverboden en omleidingen te vermijden die zowel economisch als ecologisch duur zijn. Het probleem ligt hier vooral op subregionaal niveau, waar beslissingen kunnen worden genomen zonder overleg met naburige regio’s (of gemeenten).
 • een minimale toegankelijkheid voor vrachtwagens in stadscentra handhaven, op basis van het principe dat vrachtwagens daar onmisbaar zijn en dat vervanging door andere soorten voertuigen contraproductief is, in termen van efficiëntie, mobiliteit en zelfs ecologie
 • nieuwe weginfrastructuur ontwikkelen om het transitoverkeer in staat te stellen de stadscentra te vermijden
 • laad- en loszones in de buurt van winkels beter ontwerpen
 • meer beveiligde parkeerzones creëren, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de inkomsten uit de kilometerheffing
 • lokale overheden zover krijgen dat ze de vensters voor leveringen uitbreiden, niet alleen in het stadscentrum maar ook in de buitenwijken, en ervoor zorgen dat deze vensters op een meer gecoördineerde manier worden beheerd door naburige lokale overheden
 • zodra de kilometerheffing van toepassing is op alle voertuigen, de tarieven differentiëren naargelang tijd en plaats om de congestie op piekmomenten te verminderen, maar op voorwaarde dat ook de leveringstermijnen worden verlengd
 • nieuwe wegeninfrastructuur blijven ontwikkelen, met name op ontbrekende schakels

 

Een evenwichtigere en efficiëntere sector

 • de kilometerheffing geleidelijk toepassen op alle voertuigen, te beginnen met lichte bedrijfsvoertuigen
 • professionele diesel handhaven
 • het gebruik van ecocombi’s toestaan in alle regio’s en voor internationaal vervoer (over dit punt wordt al onderhandeld op Europees niveau)
 • hetzelfde te doen voor konvooien van 44 ton, die nog steeds de Frans-Belgische grens niet mogen overschrijden
 • de regels voor 50-tons konvooien uniformer maken in België
 • flexi-jobs mogelijk maken binnen het paritair comité 140.03
 • de taalregeling voor rijbewijzen en Code 095 opleidingen versoepelen
 • de regels voor detachering binnen de Benelux versoepelen (op basis van het model dat al wordt toegepast voor cabotage)
 • rekening houden met de voorstellen van alle sociale partners in hun Plan Eerlijke Concurrentie (ook wat de controles betreft)
 • de detachering van buitenlandse chauffeurs beter controleren
 • dezelfde regels toe te passen op de spelers van de gedeelde economie die betrokken zijn bij de levering van goederen als die welke moeten worden nageleefd door de vervoerders
  de arbeidskosten verlagen
 • voor- en natransport van gecombineerd vervoer beschouwen als cabotage, om het concurrentievermogen van vervoerders uit landen met hoge sociale kosten te beschermen
 • de werkzaamheden van het ITLB op het gebied van kostprijsindexen voortzetten.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo