‘Plan voor Eerlijke Concurrentie’ aangepast

De sociale partners en de overheid hebben een akkoord bereikt over een herziene versie van het Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC). Dit initiatief werd in 2016 overeengekomen tussen de werkgeversfederaties, de vakbonden en de federale regering toen François Bellot federaal minister van Mobiliteit was.

In dit PEC worden concrete maatregelen afgesproken om de sociale wetgeving beter na te leven en om sociale fraude en dumping te voorkomen en te bestrijden, zodat de Belgische transportbedrijven zich kunnen ontwikkelen in een klimaat van evenwichtige concurrentie. “Het doel is enerzijds om de regelgeving te vereenvoudigen en te verduidelijken, zodat bonafide ondernemers gemakkelijk aan zelfregulering kunnen doen, en anderzijds om concrete maatregelen te nemen om sociale fraude tegen te gaan”, legt Michael Reul (UPTR) uit.

De nieuwe versie van de PCL bevat een aantal nieuwe maatregelen. Namens de UPTR is Michael Reul verheugd dat hij twee punten van zijn eisenlijst heeft kunnen opnemen. Ten eerste is het principe van een rechtstreekse vordering tot betaling door de vervoerder (gebaseerd op het Franse model van de wet Gayssot) nu opgenomen in de PEC. Als een vervoerder niet wordt betaald, kan hij nu een vordering instellen tegen zowel de organisator van het vervoer (de afzender) als de geadresseerde, die gezamenlijk aansprakelijk zijn.

Een andere belangrijke maatregel heeft betrekking op gecombineerd vervoer. Op dit moment zijn er geen beperkingen voor cabotagevervoer dat voor of na een gecombineerd vervoer plaatsvindt. Dit kan veranderen tijdens de volgende zittingsperiode, maar dit is een regionale bevoegdheid, aangezien het gekoppeld is aan markttoegang. Toegegeven,” beaamt Michael Reul, “maar de PEC is een document dat unaniem ondertekend is door de federaties, de vakbonden en de verschillende administraties, wat het een zekere kracht geeft om de regio’s in beweging te krijgen”.

Lees alles over UPTR

UPTR

video

UPTR ontmoet kmo transport en logistieke ondernemingen

UPTR is de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers die de Belgische Transport- en Logistieke ondernemers vertegenwoordigd op een regionaal, nationaal en Europees niveau. UPTR biedt een brede waaier van diensten en juridische bijstand aan en dit alles om de administratieve last van de transport- en logistieke ondernemingen van vandaag te verminderen. “Onze leden […]

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo