Sociale onderhandelingen zijn afgerond

Het kwam een beetje als een halve verrassing, gezien het feit dat sommige betrokken partijen niet langer bereid leken om verdere concessies te doen, maar de onderhandelingen over het sociaal akkoord 2023/2024 binnen het Paritair Comité 140.03 hebben vanochtend eindelijk een Protocolakkoord opgeleverd.

Enkele weken geleden was de sfeer nogal gespannen tussen de drie transportfederaties enerzijds en de vakbonden anderzijds. De sociale partners, die bijeenkwamen onder de auspiciën van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid om een sociaal akkoord uit te werken voor de periode 2023/2024, waren tot nu toe niet geneigd om hun standpunten met elkaar te verzoenen, zozeer zelfs dat de vakbonden met stakingen hadden gedreigd. Zoals UPTR-voorzitter Bruno Velghe ons uitlegde, is deze dreiging nu afgewend: “In grote lijnen is het vanmorgen ondertekende protocolakkoord gebaseerd op de tekst die we in september hebben ingediend, met hier en daar wat detailwijzigingen, maar alleen in de marge. De vakbonden hebben dan ook toegezegd geen actie te ondernemen die in strijd is met het protocolakkoord.”

De cao’s zijn daarom met twee jaar verlengd en er zal een koopkrachtbonus worden toegekend aan personeel dat onder CP 140.03 valt in geval van buitengewone winst. Volgens onze informatie zou deze bonus op 30 november 2023 moeten worden uitbetaald. Op middellange termijn zou het akkoord de sociale partners ook in staat moeten stellen om een gemeenschappelijk front te vormen ter verdediging van kwesties zoals het gebrek aan parkeerplaatsen langs snelwegen of de omstandigheden waaronder chauffeurs op industriële locaties worden ontvangen.

Lees alles over UPTR

UPTR

video

UPTR ontmoet kmo transport en logistieke ondernemingen

UPTR is de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers die de Belgische Transport- en Logistieke ondernemers vertegenwoordigd op een regionaal, nationaal en Europees niveau. UPTR biedt een brede waaier van diensten en juridische bijstand aan en dit alles om de administratieve last van de transport- en logistieke ondernemingen van vandaag te verminderen. “Onze leden […]

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo