Is deze e-mail niet goed leesbaar ? Bekijk dan hier de webversie
Cet e-mail n’est pas lisible ? Regardez ici la version web

   
   
   
   
 
   
   
  100 % TRANSPORT & LOGISTICS – Newsletter 430 – 16/04/2020  
   
   
   
  [VIDEOCALL] Marc Geerts: “90% van klanten aanvaardt coronatoeslag”  
   
 

Corneel Geerts Transportgroup rekent sinds kort een coronatoeslag door aan klanten om een deel van het verlies te compenseren. “Deze taks moet de lege kilometers vergoeden, wachttijden aan de grenzen, de extra controles onderweg, extra papierwerk en beveiliging van ons personeel”, zegt CEO Marc Geerts in onze wekelijkse rubriek ‘Videocall’.  Corneel Geerts Transportgroup uit Wijnegem rijdt momenteel nog […]

 
   
 
 
   
       
 
   
   
  [VIDEO] Testpiloot ‘Balthasar Boma’: “Straffe wagens, mijn gedacht!”  
   
 
 
   
   
   
  [ADVERTORIAL] Oplossingen voor magazijn en logistiek  
   
 
 
   
 
   
 
 

 
   
 

 
   
 
   
 
   
   
  Peter Vanden Houte (ING): “Het risico op een financiële crisis is laag”  
   
 
 
   
   
   
  Passion4Trucks 2020: geen evenement, wel “heldenfeest” op televisie  
   
 
 
   
 
   
 
   
   
  Meers neemt transporttak Marc Hermans over  
   
 
 
   
   
   
  Gheys neemt Kristotrans over  
   
 
 
   
 
   
 
   
   
  Volumes wegvervoer zouden dalen met 4,8 tot 17%  
   
 
 
   
   
   
  Road Heroes #4 : in het hart van de retaildistributie  
   
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
   
  Meer Nieuws  
   
  Liege Airport wordt een hub voor de WHO  
  Volkswagen Commercial Vehicles zal productie opnieuw opstarten  
  14,6% minder vrachtvervoer in maart op Brussels Airport  
  Covid-premies”: “Vakbonden in ‘sociale verkiezingen-modus'”, volgens Michael Reul  
  Transportprijzen dalen met 5 % op de spotmarkt  
   
   
   
  JOBS BY TL HUB  
   
 
   
   
   
   
 
   
   
 

Is deze e-mail niet goed leesbaar ? Bekijk dan hier de webversie
Cet e-mail n’est pas lisible ? Regardez ici la version web

   
   
   
   
 
   
   
   
  [VIDEOCALL] Marc Geerts : « 90% des clients acceptent la taxe liée au coronavirus »  
   
 

Le groupe Corneel Geerts a récemment mis en place une taxe coronavirus pour ses clients afin de compenser une partie de la perte. « Cette taxe doit compenser les kilomètres à vide effectués, les temps d’attente aux frontières, les contrôles supplémentaires sur les routes, les formulaires administratifs supplémentaires et la sécurité de notre personnel », déclare le […]

 
   
 
 
   
       
 
   
   
  Liege Airport devient un hub pour l’OMS  
   
 
 
   
   
   
  [ADVERTORIAL] Solutions pour l’entrepôt et la logistique  
   
 
 
   
 
   
 
 

 
   
 

 
   
 
   
 
   
   
  Peter Vanden Houte (ING) : “Le risque d’une crise financière est faible”  
   
 
 
   
   
   
  Passion4Trucks 2020 : pas d’événement, mais bien une ‘fête des héros’ à la télévision  
   
 
 
   
 
   
 
   
   
  Meers reprend la branche ’transports’ de Marc Hermans  
   
 
 
   
   
   
  Gheys reprend Kristotrans  
   
 
 
   
 
   
 
   
   
  Le marché du transport routier baisserait de 4.8 à 17 %  
   
 
 
   
   
   
  Road Heroes #4 : au coeur de la grande distribution  
   
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
   
  Et aussi dans l'actualitÉ  
   
  Renault va vendre des véhicules utilitaires légers en Chine  
  Volkswagen Commercial Vehicles va relancer la production  
  Diminution de 14,6% du transport de fret en mars à Brussels Airport  
  ‘Primes Covid’ : “Les syndicats en mode ‘élections sociales'”, selon Michael Reul  
  Les prix de transports chutent de 5 % sur le marché ‘spot’  
   
   
   
  JOBS BY TL HUB  
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
  Disclaimer - Privacy - Unsubscribe - Webversie